Žene i mladi ljudi na čelu rasta radnih mesta u Saudijskom sektoru turizma

0

Novo istraživanje VTTC-a i STGC-a, u partnerstvu sa Ministarstvom turizma Saudijske Arabije, otkriva povećanje zaposlenosti žena od 24% u sektoru putovanja i turizma

Nedavno istraživanje koje su sproveli Svetski savet za putovanja i turizam (VTTC) i Globalni centar za održivi turizam (STGC) u saradnji sa Ministarstvom turizma Saudijske Arabije ukazuje na značajan porast mogućnosti zapošljavanja za žene i mlade u okviru globalnog putovanja i turizma. sektoru.

Između 2010. i 2019. godine, sektor je doživeo značajno povećanje direktnog zapošljavanja žena, popevši se sa 38,6 miliona na 47,8 miliona, što predstavlja porast od 24 odsto. Ugostiteljstvo se pojavilo kao primarni poslodavac žena u sektoru, čineći preko polovine zaposlenosti žena.

Studija naglašava ključnu ulogu koju igraju mladi radnici, koji čine 15 procenata radne snage u sektoru i 2010. i 2021. Ovo je u suprotnosti sa opadajućim udelom mladih radnika u ukupnoj globalnoj zaposlenosti, naglašavajući značaj sektora putovanja i turizma u zapošljavanju mladih .

NJ.E. Ahmed Al Khateeb, ministar turizma Saudijske Arabije, rekao je: „Pružajući uvid i podatke o statusu kvo sektora, izvještaj omogućava zemljama i regionima da postave jasne ciljeve za osnaživanje žena i angažovanje mladih.

„Kraljevina Saudijska Arabija nastavlja da igra glavnu ulogu u ulaganju u talente potrebne da bi se zadovoljile potrebe ovog naprednog sektora. Ovo je strateški usklađeno sa ciljevima Saudijske vizije 2030 u vezi sa osnaživanjem mladih i žena. Ilustracije radi, povećali smo učešće ženske radne snage za 64 procenta od 2021.

NJ.E. Glorija Gevara, glavni specijalni savetnik ministra turizma Saudijske Arabije, rekla je: „Ovaj zajednički izveštaj vidimo kao još jednu prekretnicu za globalni sektor putovanja i turizma. Podržavajući kvalitetno zapošljavanje mladih i žena, razvijamo održiviji sektor. Ovaj pristup je u skladu sa Saudijskom vizijom 2030, koja ima za cilj stvaranje živog saudijskog društva u kojem svi građani mogu napredovati

Izveštaj dalje analizira zaposlenost po regionima i pruža prvu sveobuhvatnu analizu globalnog društvenog otiska putovanja i turizma na osnovu starosti, pola i prihoda. Ključni nalazi pokazuju da je sektor zapošljavao nešto veći udeo žena u poređenju sa globalnim prosekom 2021. godine.

Pored toga, zaposlenost mladih u sektoru je doživjela konstantan rast tokom prošle decenije, iako je pandemija COVID-19 dovela do pada od 27 posto. Posebno, Azijsko-pacifički region vodi u globalnom zapošljavanju mladih u sektoru, nadmašujući druge regione sa stopom rasta blizu 37% između 2010. i 2019. godine.

Štaviše, istraživanje naglašava porast poslova sa visokim platama u globalnom sektoru putovanja i turizma, koji je dostigao skoro 34% u 2021. godini, pri čemu Azijsko-pacifički region ima najveći udeo, a slede Afrika i Amerika.

Od: Veronike Karpio

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *