Više tužilaštvo dobija još jednog tužioca

0

Visoki savet tužilaštva (VST) raspisao je javni konkurs za izbor 39 javnih tužilaca, među kojima je i jedan u Višem tužilaštvu u Novom Pazaru

Zainteresovani kandidati prilažu potpunu radnu biografiju, overenu kopiju diplome i uverenja o položenom pravosudnom ispitu, kao i ostalu dokumentaciju neophodno za zapošljavanje u državnim institucijama.

Kandidati, koji su već nosioci javnotužilačke funkcije, ne podnose dokaze o ispunjenosti uslova za izbor.

 

Konkurs je raspisan 10. maja i traje 15 dana.

Glavni javni tužilac Višeg tužilaštva u Novom Pazaru je Milena Mrvić, a javni tužioci su Edis Arifović, Radisav Filimonović, Adnan Baćićanin i Sađida Rožajac.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *