Novi Pazar: U 2022. godini preko 1.500 krivičnih prijava

0

Nadležna javna tužilaštva primila su tokom 2022. godine preko 1.500 krivičnih prijava protiv maloletnih, punoletnih i pravnih lica, saznaje portal Free media.

Prema podacima koje je objavio Republički zavod za statistiku, u koje je naš portal imao uvid, Više javno tužilaštvo u Novom Pazaru primilo je tokom 2022. godine 77 krivičnih prijava protiv maloletnika, među kojima su bile dve devojčice.

Podaci pokazuju da je izrečeno ukupno 66 krivičnih sankcija protiv maloletnika, od kojih se 30 odnosilo na mere upozorenja, 35 na mere pojačanog nadzora i jedna zavodska mera.
Više javno tužilaštvo je te godine primilo ukupno 63 prijave protiv punoletnih učinioca krivičnih dela, dok su u Osnovnom javnom tužilaštvu bile 1.382 prijave.

Te godine je Viši sud osudio 61 punoletnu osobu, od kojih njih 34 na zatvorsku kaznu, koja se u dva slučaja odnosila na rok od 10 do 15 godina.

Osnovni sud je doneo 326 presuda, među kojima se 18 odnosilo na žene, a kazna zatvora je izrečena na 111 osoba.

Nadležnom javnom tužilaštvu podneto je ukupno 59 prijava protiv pravnih i odgovornih lica, od kojih po jedan od strane inspekcije i policije.

Od portala: FREE MEDIA

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *