POVREDE PAPAKA smanju mlečnost krava za 40% – Kako ih sprečiti?

0

Ukoliko se krave gaje po principu „slobodnog uzgoja“, neophodno je pojačati preglede papaka u zimskom periodu kada su uglavnom u zatvorenom prostoru. Posebno je važno proveravati papke kod krava koje su stalno u zatvorenom prostoru zbog toga što krave provode više vremena stojeći na betonu i imaju povećan kontakt sa vlažnom podlogom.

Kako sprečiti bolest papaka kod mlečnih krava

Celu težinu krave, koja iznosi nekoliko stotina kilograma, nose njeni vrhovi prstiju, odnosno ta težina je raspoređena na vrlo maloj površini. Zbog toga je važno smanjiti period stajanja krave i produžiti vreme ležanja.

To će pomoći da se spreči pojava hromosti kod krava tokom zime, a može se uraditi tako što će se napraviti udobnije ležeće prostirke.

Takođe, treba obratiti pažnju na trajanje muže tokom zime. Ako se krava muze dva puta dnevno i ona provede duže od sat vremena u stajanju van svog boksa, to će imati efekat na vreme njenog ležanja.

Jednako je važno i da su visine spoljašnji i unutrašnjih papaka iste kako bi se težina ravnomerno rasporedila, a to se postiže redovnom korekcijom papaka. Nega papaka počinje već kod steonih junica i sprovodi se najmanje jednom godišnje. Korekciju papaka ne sme da radi nestručno lice koje nije obučeno za taj posao.

Povrede papaka koje nastaju prilikom fizičkog povređivanja ili infekcija su uzrok bola i stresa, i krave uzimaju manje krme, što za rezultat ima smanjenu mlečnost. Prema istraživanjima krave koje imaju bolesne papke mogu da smanje proizvodnju mleka za čak 40%.

Osim toga, bolesni papci mogu da proizvedu značajne reproduktivne tegobe i da smanje životni vek krave. Zato je od vitalnog značaja raditi redovne kontrole papaka kod krava i sprovoditi mere za njihovu negu.

 

Izvor: agromedia/Dairyglobal

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *