Nutritivni benefiti huminske kiseline u stočarstvu: Unapređenje performansi i bezbednosti proizvoda

0

Dodaci ishrani poput huminske kiseline sve više dobijaju na značaju kako potrošači postaju svesniji i zabrinutiji zbog primene tehnologija koje promovišu rast u industriji stočarstva, naročito kada je u pitanju upotreba antibiotika. 

Huminska kiselina, kao organski dodatak ishrani, predstavlja adekvatnu alternativu u stočarstvu. Njena upotreba povoljno utiče na performanse životinja, poboljšavajući kvalitet mesa i mleka. Istovremeno, smanjuje rizik od rezidua antibiotika u proizvodima životinjskog porekla i doprinosi smanjenju otpornosti na antibiotike.

Šta je huminska kiselina?

Huminska kiselina predstavlja ekonomičan organski materijal formiran prirodnim procesima raspadanja biljnih i životinjskih ostataka. Ova supstanca je široko prisutna u zemljištu i vodi.

Kako utiče na ishranu i performanse?

Dodavanje huminske kiseline u ishranu krava i koza ima pozitivan efekat. Osim što povećava telesnu težinu teladi i poboljšava svarljivost hrane, utiče i na regulaciju unosa hrane. Na primer, primetno je povećanje težine kod ženskih teladi u odnosu na muške.

Kako utiče na digestivni sistem?

Huminske kiseline poboljšavaju pH creva, podstiču aktivnost enzima za varenje i pomažu u smanjenju proizvodnje metana. Takođe, imaju pozitivan uticaj na funkciju mikroorganizama u crevima, što doprinosi boljoj svarljivosti i efikasnosti fermentacije.

Kako utiče na zdravlje i kvalitet proizvoda u stočarstvu?

Dodatak huminske kiseline u ishrani krava podiže njihov imunološki sistem, štiteći ih od bakterijskih infekcija i smanjujući smrtnost. Takođe, poboljšava kvalitet mleka, povećavajući sadržaj masti, proteina i drugih hranljivih materija.

Može li zameniti antibiotike?

Dodavanje huminske kiseline umesto antibiotika u ishrani preživara ne samo da održava performanse, već ih čak i poboljšava. Ova zamena smanjuje rizik od ostataka antibiotika u mesu i mleku, kao i od razvoja otpornosti mikroorganizama na antibiotike.

Huminska kiselina predstavlja izuzetno koristan dodatak ishrani preživara, pružajući brojne benefite u poboljšanju njihovih performansi, zdravlja i kvaliteta proizvoda. Međutim, kako bi se potpuno razumelo dugoročno delovanje huminske kiseline, potrebna su dalja istraživanja.

 

 

agromedia.rs

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *